Välkommen till Hälsa Invest

Investeringsstrategi

Hälsa Invest AB ska vid sidan av sin organiska tillväxt även expandera genom förvärv av bolag inom hälsorelaterade sektorer. Träningsanläggningar, kosttillskott, mat, drycker, webb- och mobilbaserade hälsotjänster är exempel på områden som är intressanta.

En central tanke i förvärvsstrategin är att existerande bolag inom gruppen ska kunna bidra till ytterligare tillväxt för de förvärvade verksamheterna, liksom att det ska finnas synergier i vissa stödfunktioner som exempelvis IT, kundsupport, ekonomi mm.

Kriterier:


ola@giboxen.se
08-702 59 90 (GI-Boxens switch board)
Sveavägen 135, 113 46 Stockholm